Hoeveel vierkanten zie jij op deze afbeelding?

3. Verplaats 3 lucifers om 4 gelijke driehoeken te krijgen.

Antwoord:

4. Zoek 2 manieren om een vierkant te krijgen door 2 lucifers te verplaatsen.

Antwoord:

5. Hoeveel vierkanten kun je vinden?

Antwoord:

Ga naar de volgende pagina voor de volgende vragen.