Het coronavirus laait weer op in Europa


In heel veel Europese landen is het aantal mensen met corona schrikbarend toegenomen. Kroatië heeft de leiding, maar Spanje, Frankrijk en Duitsland nemen weer hoge cijfers op. Het aantal dodelijke slachtoffers is vele malen lager dan toen.

Spanje

In Spanje is hun enorm strenge lockdown twee maanden geleden opgeheven. Dat ging een maand lang goed, maar sinds half juli neemt het aantal corona infecties weer toe. Toen waren het ongeveer 100 nieuwe gevallen per dag en nu ongeveer 3650 per dag.

Vorige week stierven 122 mensen door corona. Dat is veel, maar niet in vergelijking met de lente. Op het dieptepunt in april werden op één dag 950 doden geregistreerd.

Het lage sterftecijfer kan worden verklaard door het feit dat het coronavirus zich vooral onder jongeren verspreidt. Driekwart van de jongeren die positief op Covid-19 zijn getest, heeft niet eens last van symptomen. Na drie maanden huisarrest bezochten de tieners elkaar weer en begonnen ze te feesten.

Frankrijk

Frankrijk registreerde gisteren een piek van 4700 nieuwe infecties, duizend meer dan de dag ervoor. Hier neemt het aantal gevallen sinds medio augustus toe, ondanks nieuwe maatregelen zoals het verplichte gebruik van mondbeschermers op straat in steeds meer grote steden.

Het virus verspreidt zich onder jongeren in grote steden. Zelfs in Frankrijk hebben deze jongeren weinig symptomen en weinig ziekenhuisopnames en sterfgevallen.

Ga verder naar de volgende pagina om de andere landen te zien.


Like it? Share with your friends!