Nederland woest op Minister Arie Slob na zijn uitspraken over homoseksualiteit

Op christelijke scholen mag er gevraagd worden of ouders het eens of niet eens zijn als hun kind homoseksueel het leven in wil gaan. De Minister van Onderwijs Arie Slob (ChristenUnie) zei dit als standpunt in een debat wat gister plaatsvond. COC Nederland is het daar totaal niet mee eens en wil dat dit verboden wordt in Nederland.

De voorzitster van deze club, Astrid Oosenbrug, vindt dat scholen lhbti-leerlingen moeten ondersteunen. “Het is onaanvaardbaar dat scholen de afwijzing van mensen propageren vanwege hun seksuele geaardheid, geslachtsidentiteit, geslachtsuitdrukking of geslachtskenmerken.

Veilige leeromgeving

De belangengroep voor lhbti mensen zegt dat “iedereen zich veilig moet voelen en geaccepteerd moet worden in de school”.

Minister Slob zei daarop weer tijdens het debat dat scholen een veilige leeromgeving moeten creëren, volgens de wet.

Volgens het COC is “homo” de meest gebruikte scheldterm op school. “Lhbti-jongeren worden vier keer vaker dan gemiddeld lastiggevallen en bijna vijf keer vaker proberen ze zelfmoord te plegen.”

“Basisrechten botsen.

De discussie in de Tweede Kamer ging over burgerschap. Een van de besproken onderwerpen was het creëren van “wederzijds begrip en kennis over andere geloofsovertuigingen, culturen en religies”.

Slob zelf zei dat tijdens de discussie twee grondrechten niet met elkaar samen kunnen. Artikel 23 van de grondwet gaat over de godsdienstvrijheid. In artikel 1 van de Grondwet is beschreven dat alle mensen gelijk zijn voor de wet, ongeacht hun godsdienst, overtuiging, politieke overtuiging, ras of geslacht.

Een paar maanden geleden liet Pointer weten dat er in Nederland 34 hervormingsscholen zijn op basis- of middelbaar niveau met een zogenaamde identiteitsverklaring waarin homoseksualiteit wordt afgewezen.

Seksualiteit en huwelijk

Slob vindt dat alle scholen het recht om een dergelijke verklaring te eisen. Een dergelijk document beschrijft de kernwaarden van de school. Dit kan over seksualiteit gaan, maar ook over bijvoorbeeld het huwelijk. Ouders moeten deze verklaring ondertekenen.

Slob kwam tot dit soort uitspraken met zijn opmerking na vragen van de plenaire vergadering. Nederland is woest op de minister en dat laten ze ook duidelijk op social media weten. Een aantal mensen gebruikt de hashtag #ARIESLOB_OUT.

SP-lid Peter Kwint heeft gisteren een voorstel gedaan om de verklaringen te verbieden. “We geloven niet dat dit mogelijk is en we willen dat dit soort verklaringen worden verworpen. Omdat het in strijd is met de veiligheid van de leefomgeving van kinderen”, vertelde hij RTL News.

“Veilige op school”

Een meerderheid in de Tweede Kamer is het hiermee eens en geven hun steun. De SP steunt dit, maar ook de PvdA, GL, VVD en D66 zijn het met dit voorstel eens.

“Minister Slob verborg zich gisteren achter de Grondwet. Hij zei dat het niet kon omdat het in strijd was met artikel 23,” zegt Kwint. Maar volgens de SP en de partijen die het voorstel steunen, is dat onzin. “Je kunt deze verklaringen gewoon verbieden.” Volgens de partijen die het hiermee eens zijn, staat dit namelijk niet in lijn met een veilige schoolomgeving. 

Scroll naar boven